Referenser

Exempel på uppdrag utförda av Jörgen Held.
——————————————————————————–
Uppdrag: Sammanställning förgasningsdatasve
År: 2021
Uppdragsgivare: Scandinavian Biogas Fuels AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Utvärdering av forskningsprojektsve
År: 2021
Uppdragsgivare: Statens energimyndighet
——————————————————————————–
Uppdrag: Teknisk expert och utvärdering av forskningsstrategiesp
År: 2021
Uppdragsgivare
: CIEMAT, Spanien
——————————————————————————–
Uppdrag: COASTAL BiogasSouth Baltic
År: 2018-pågående
Uppdragsgivare: European Regional Development Fund genom INTERREG South Baltic-programmet
——————————————————————————–
Uppdrag: Teknisk expert EU
År: 2020-2021
Uppdragsgivare: EU-kommissionen
——————————————————————————–
Uppdrag: Stärkt utbyte mellan skånska och europeiska biogasaktörerScania
År: 2019
Uppdragsgivare: Region Skåne
——————————————————————————–
Uppdrag: Baltic Energy Innovation Centre sve
År: 2017-2018
Uppdragsgivare: Svenska Institutet
——————————————————————————–
Uppdrag: LignoSys – System studie av småskalig termokemisksve omvandling av lignocellulosarik råvara till biometan
År: 2016-2018
Uppdragsgivare: Statens energimyndighet
——————————————————————————–
Uppdrag: Utvärdering av en ny metod för tryckprovning av volym sveupp till 24 m3
År: 2017
Uppdragsgivare: E.ON Gas Sverige AB
——————————————————————————–
Uppdrag: BioProGReSs EU
År: 2014-2017
Uppdragsgivare: ERA-NET, Statens energimyndighet och Göteborg Energi
——————————————————————————–
Uppdrag: Pre-BASIC Biogas sve
År: 2017
Uppdragsgivare: Svenska Institutet
——————————————————————————–
Uppdrag: Expertbedömning av ansökningar inom utlysningensve ”Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser”
År: 2017
Uppdragsgivare: Statens energimyndighet
——————————————————————————–
Uppdrag: BioSNG production in 100 MW scale – a technology indien inventory
År: 2016
Uppdragsgivare: Spray Engineering Devices Ltd.
——————————————————————————–
Uppdrag: SmaRTGas Baltic sve
År: 2015
Uppdragsgivare: Svenska Institutet
——————————————————————————–
Uppdrag: Innovationskluster, SmaRTGas, avseende biometan från Scaniasmåskalig förgasning och metanisering
År: 2015
Uppdragsgivare: Region Skåne
——————————————————————————–
Uppdrag: Technical writing (gasification) Switzerland
År: 2014
Uppdragsgivare: Paul Scherrer Institute, Switzerland
——————————————————————————–
Uppdrag: NBC 2014 konferenssupport island
År: 2012/13/14
Uppdragsgivare: SORPA, Island
——————————————————————————–
Uppdrag: Småskalig förgasning i samarbete med BioMil AB sve
År: 2013/14
Uppdragsgivare: Region Skåne och Region Halland
——————————————————————————–
Uppdrag: Svensk representation inom VETAANI-projektet sve
År: 2013
Uppdragsgivare: Svenskt-danskt industrikonsortium administrerat via Svenskt Gastekniskt Center AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Mapping of Swedish LBG and LNG operators and activities de
År: 2013
Uppdragsgivare
: Nawaro AG
——————————————————————————–
Uppdrag: Initiation, coordination and realization of a meeting campaign de
with Swedish biogas actors
År: 2013
Uppdragsgivare
: Nawaro AG
——————————————————————————–
Uppdrag: Small and medium scale technologies for bio-SNG sveproduction
År: 2013
Uppdragsgivare: Förgasningsgruppen, Svenskt Gastekniskt Center AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Market possibilities for German CBG/LBG in Sweden de
År: 2013
Uppdragsgivare
: Nawaro AG
——————————————————————————–
Uppdrag: Ny metod för täthetskontroll av gasledningar sve
År: 2012/13
Uppdragsgivare: Distributionsgruppen, Svenskt Gastekniskt Center AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Gasification – Status and technology sve
År: 2012
Uppdragsgivare: Förgasningsgruppen, Svenskt Gastekniskt Center AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Förgasning – status och teknik sve
År: 2011
Uppdragsgivare: Förgasningsgruppen, Svenskt Gastekniskt Center AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Utvärdering Engineering Systems portugal
År: 2010
Uppdragsgivare
: Portugeese Fundacion Tecnologia y Sciencia
——————————————————————————–
Uppdrag: Framtagning av underlag för förgasning – teknik och sve
ekonomi
År: 2008
Uppdragsgivare: E.ON Sverige AB
——————————————————————————–
Uppdrag: Utvärdering av forskningsprogrammet Energirelaterad sveströmningsmekanik
År: 2008
Uppdragsgivare: Statens energimyndighet
——————————————————————————–
Uppdrag: Förnybar gas – samverkan mellan naturgas och förnybar sve gas
År: 2007
Uppdragsgivare: Energigas Sverige
——————————————————————————–
Uppdrag: Biogas i Sverige och möjligheter för Norge norge
År: 2006
Uppdragsgivare: ENOVA, Norge
——————————————————————————–
Uppdrag: Utvärdering av projektförslag portugal
År: 2006
Uppdragsgivare: Portugeese Fundacion Tecnologia y Sciencia
——————————————————————————–
Uppdrag: Supervision, maintenance and operation of the combustion esp
and gasification facilities at CEDER
År: 2005
Uppdragsgivare
: CIEMAT, Spanien
——————————————————————————–
Uppdrag: Evaluation of the activities at CEDER esp
År: 2004
Uppdragsgivare: CIEMAT, Spanien
——————————————————————————–

Exempel på vetenskapliga uppdrag utförda av Jörgen Held

2020 Opponent tillsammans med Jens-Bo Holm-Nielsen, Aalborg University i samband med Cristina Landts disputation ”Forrettningsmodeller for biogas – I et circulært økonomisk prespektiv”, Roskilde universitet
2019
 Huvudarrangör och ordförande 6th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2019
2018 Opponent i samband med Laura Maleks disputation ”Renewable gas in a Swedish context”, Lunds universitet
2018 Arrangör och ordförande  Baltic Energy Innovation Centre Seminar on Biogas
2018 Huvudarrangör och ordförande 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2018
2017 Huvudarrangör och ordförande 4th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2017
2017-2020 Vice styrelseordförande för Biogasregister International e.V.
2016 Huvudarrangör och ordförande 3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016
2015 Sessionsordförande 23rd European Biomass Conference and Exhibition
2015- Medlem av European Biogas Association Scientific Advisory Council
2015 Huvudarrangör och ordförande 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2015
2015 Ordförande i betygsnämnden i samband med Fredrik Weilands disputation ”Pressurized entrained flow gasification of pulverized biomass”, Luleå Tekniska Universitet
2014 Ledamot av EUBCE Industry Committee
2014 Sessionsordförande IGRC 2014
2014 Medlem av organisationskommittén och sessionsordförande 5th Nordic Biogas Conference
2014 Huvudarrangör och ordförande 1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014
2014 Ledamot av Scientific Committee SPEIC2014
2013 Ledamot av betygsnämnden i samband med Fredrik Linds disputation ”Design and operation of a chemical-looping reformer for catalytic upgrading of biomass-derived gas”, CTH
2012 Opponent i samband med Martin Görlings disputation ”Energy system evaluation of thermo-chemical biofuel production”, KTH
2012 Ledamot av betygsnämnden i samband med Erik Pihls disputation ”Reducing Carbon Emissions From Natural Gas-fired Power Plants – Biomass, Concentrated Solar and Carbon Capture”, Chalmers
2011-  Ledamot av Editorial board Journal of Biomass Conversion and Biorefinery
2011 Ledamot av Technical Program Committee EGATEC2011
2010 Ledamot av Scientific Committee SPEIC10
2008-2010 Ledamot i styrgruppen för EU-projektet Bio-SNG
2008 Ordförande för betygsnämnden i samband med Magnus Rydéns disputation ”Hydrogen production from fossil fuels with carbon dioxide capture, using chemical-looping technologies”, Chalmers
2007 Expert i referensgruppen för stationär tillämpning, SOU Jordbruket som bioenergiproducent
2006 Ledamot av betygsnämnden i samband med Xiaoyan Jis disputation ”Thermodynamic Properties of Humid Air and their Application in Advanced Power Generation Cycles”, KTH