Tjänster

Exempel på tjänster som Renewable Energy Technology International AB utför:

◾ FoU-projekt (projektkoordinator, utförare och resultatspridning)
◾ Beslutsstöd (val av teknik och leverantör)
◾ Utvärderingar (teknik, ekonomi, vetenskaplighet, industrirelevans etc)
◾ Teknikbevakning (inhämtning och överföring av kunskap och erfarenheter)
◾ Utarbetande av projektansökningar (EU, Energimyndigheten etc)
◾ Kunskapsöversikter (sammanställningar)
◾ Anordnade och koordinering av seminarier, konferenser och workshops
◾ Gransknings- och reviewuppdrag
◾ Representation i vetenskapliga kommittéer, arbetsgrupper etc