Renewtec i expertutlåtande om förgasning

I en f3-studie över tekniska hinder och aktuella forskningsfrågor kring förgasning av biomassa för användning i stor skala har Jörgen Held, TeknDr och vd för Renewtec lämnat expertutlåtande.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned här Biomass gasification – a synthesis of technical barriers and current research issues for deployment at large scale