REGATEC 2024 is in good progress

10th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2024, is in good progress.

The conference revolves around renewable methane and is organised in collaboration with the national SynFerm project and the Horizon Europe project CarbonNeutralLNG.

Following organisations have already signed up for sponsorship.
Biokraft International AB (Gold Sponsor)
Pietro Fiorentini (Gold Sponsor)
Cortus Energy AB (Gold Sponsor)
Baltic Energy Innovation Centre (Gold Sponsor)
BPC Instruments AB (Silver Sponsor)
BioGem Express AG (Silver Sponsor)

For more info on the conference: https;//regatec.org

 

CIEMAT utser Jörgen Held till internationell teknisk expert och strategiutvärderare

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) är en spansk nationell organisation för forskningsexcellens inom energi och miljö såväl som inom flera banbrytande tekniker och inom vissa områden av grundforskning, knuten till ministeriet för vetenskap, innovation och universitet

Jörgen Held och fyra andra internationella experter har fått i uppdrag att utvärdera den nya forskningsstrategin för Bioenergi, Bioprodukter och Avfall vid CIEMAT och ge feedback och rekommendationer om de olika forskningslinjerna.

Projekt koordinerat av Renewtec uppmärksammas av European Biogas Association

LignoSys-projektet med 10 partners från 6 länder, som koordinerades av Renewtec AB, uppmärksammas i European Biogas Associations nya publikation ”Renewable Gas Success Stories” på sidan 59.

Inom ramen för projektet undersöktes 3 olika tekniker för småskalig (~10 MW) produktion av bioSNG via förgasning och metanisering av träflis. Resultaten jämfördes med storskalig (200 MW) bioSNG-produktion som undersökts inom ramen för f3-projektet, MetDriv. Jämförelsen underlättades av att Lunds Universitet gjorde systemanalyserna både för LignoSys och MetDriv.

Systemanalyserna visar att de småskaliga bioSNG-teknikerna har liknande karakteristik när det gäller verkningsgrad, primärt energibehov och växthusgasbalans. Det mest slående resultatet är dock att två av de undersökta teknikerna också är konkurrenskraftiga när det gäller prouktionskostnaden.

REGATEC 2020 – G-mobility

REGATEC 2020 stöds av Energimyndigheten i den federala delstaten Thüringen och går av stapeln på Leonardo Hotel i Weimar. På grund av COVID-19 har REGATEC 2020 flyttats till 20-21 september 2021.

Som ett resultat av Energimyndighetens stöd bjuds samtliga ägare/operatörer av biogasanläggningar i Thüringen (ca 270 anläggningar) in att delta i utställningen utan kostnad. Det är ett gyllene tillfälle för leverantörer av utrustning för processoptimering, gasanalys, gasrening och uppgradering att visa upp sig. Redan nu har 26 utställare tecknat sig för REGATEC 2020. Se www.regatec.org/exhibitors för mer info.

Konferensen kretsar kring förnybar metan av drivmedelskvalitet och för injicering på gasnätet. Ledande experter presenterar det senaste inom G-mobility, biometan, bioSNG och elektrometan.

Ta del av program, talarlista, utställning, posterutställning och registrering med mera via konferensens hemsida www.regatec.org.

Renewtec besöker Cortus installation i Höganäs

Den 22 augusti besökte Jörgen Held Cortus WoodRoll®-anläggning i Höganäs. Där gav Martina Montesino Malmberg, FoU-ansvarig och Josefin van der Meer, försäljnings- och marknadsingenjör en initierad och mycket uppskattad guidning av anläggningen. Anläggningen har en kapacitet på 6 MWsyngas och gasen kommer att levereras via en kort gasledning till metallpulvertillverkaren Höganäs AB.

Förgasaren opererar vid hög temperatur (~1100 °C) men genom sinnrik värmeåtervinning åstadkoms en hög omvandlingsverkningsgrad, från fuktig biomassa in till syntesgas ut. All rördragning och isolering är gjord och kalltester är genomförda. Närmast på tur står test av utrustningen för malning av träkoks (träkoksen kommer från pilotanläggningen i Köping).

Cortus_20190822
Fr.v. Jörgen Held, Renewtec AB, Josefine van der Meer och Martina Montesino Malmberg, Cortus AB. I bakgrunden ses förgasarhuset.

WoodRoll®-tekniken är väl lämpad för framställning av bioSNG (syntetisk gas av naturgaskvalitet) då syntesgasen är fri från kväve. För mer info hänvisas till LignoSys-projektet där bioSNG-produktion med WoodRoll® har behandlats.

Ny Renewtec-rapport om skånsk biogas

Inom ramen för projektet Stärkt utbyte mellan skånska och europeiska biogasaktörer har skånska biogasaktörer getts möjlighet att frottera sig med internationella experter i samband med REGATEC 2019 och 1st COASTAL Biogas Conference.

Vidare har Jörgen Held sammanställt en rapport, Skånsk biogasutveckling och exempel på möjligheter, baserat på input från internationella experter.

REGATEC 2019 blev en succé

Med 185 deltagare från 26 länder, 31 utställare och 40 posters blev REGATEC 2019 en stor succé.
Konferensen fokuserar på förnybar metan (biometan, bioSNG och elektrometan) och det är tydligt hur de olika förnybara alternativen fortsätter att utvecklas i rask takt. Biometan via rötning och uppgradering är kommersiellt tillgänglig världen över. Bara i Europa har antalet uppgraderingsanläggningar ökat från 187 till 540 anläggningar från 2011 till 2017. Den uppgraderade biogasen matas normalt in på (natur)gasnätet eller förser en tankstation med miljövänligt drivmedel. Elektrometan är på stark frammarsch och i Europa finns det drygt 40 projekt inklusive kommersiella anläggningar. En av de mer kända är Audis 6 MW ”e-gas”-anläggning i Werlte, Tyskland. Nästa år förväntas en 30 MW-anläggning tas i drift i Danmark. På förgasningssidan (bioSNG) går det lite trögare men det utvecklas ny teknik för småskalig syntesgas- och bioSNG-produktion, bland annat av Cortus Energy AB som bjöd in REGATEC-deltagarna till en studietur till deras 6 MW WoodRoll®-anläggning i Höganäs där syntesgas framställd via förgasning av biomassa ska ersätta naturgas.

I Sverige är det uppenbart hur biogasutvecklingen profiterar på den infrastruktur och marknad som byggts upp med hjälp av naturgasen. I Malmö introducerades naturgasdrivna bussar som en lösning på dålig luftkvalitet i innerstaden. Naturgas är ett rent och miljövänligt bränsle/drivmedel som reducerar utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar när den ersätter framförallt diesel. Nu drivs alla Malmös stadsbussar med biogas (biometan) som förutom alla naturgasens fördelar även är förnybart. På samma sätt har andelen biogas ökat till över 90 % i mängden såld fordonsgas (biogas och naturgas) i Sverige. I områden där det inte finns något gasnät har ofta flytande naturgas (LNG) använts för marknadsuppbyggnad och back-up för den lokalt producerade biogasen. Nu när det byggs anläggningar för flytande biogas (LBG) kan den fylla motsvarande funktion.

I det västsvenska (natur)gasnätet är andelen inmatad biogas nu uppe på 20 % och den miljövänliga och effektiva ledningsbundna distributionen gör att vi kan reducera antalet tankbilar med olja, bensin och diesel på våra vägar och i våra städer.

Potentialen för förnybar metan är mycket stor. I Sverige kan vi ersätta naturgasanvändningen flera gånger om men det kräver fortsatt teknikutveckling av förgasningstekniken och en kraftig utbyggnad av intermittent elproduktion (vind- och solel) samt att biogasens alla samhälls- och miljönyttor värderas gentemot de fossila alternativen antingen i form av stöd för de förnybara alternativen och/eller ökad skatt på de fossila bränslena. Teknikutvecklingen går oerhört fort med många goda initiativ världen runt och vi ser redan nu fram emot nästa REGATEC-konferens.

REGATEC 2019 – Sveriges största biogas-, förgasnings-, Power-to-gas- och deponigaskonferens

Den sjätte upplagan av International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2019 går av stapeln på Scandic Triangeln i Malmö, den 20-21 maj 2019 i samarbete med LFG Baltic.

Biometan för inmatning på gasnätet och som drivmedel inom transportsektorn fortsätter att utvecklas väl. Sverige är fortfarande världsledande när det gäller andelen förnybar gas som används i gasbilar men fler och fler länder bygger nu tankställen för biometan och bioLNG. När det gäller antal uppgraderingsanläggningar är vi sedan länge omsprungna av Tyskland och nu även Storbritannien. Vi är glada att anordna REGATEC i Sverige och tillhandahålla en plattform för biogas-, förgasnings-, P2G- och deponigassektorerna.