Renewtec och BioMil i samarbete om småskalig bioSNG produktion

Utvalda

BioMil och Renewtec kommer att genomföra 4 case studies avseende småskalig produktion av biometan via förgasning och metanisering av träflis. Två anläggningsstorlekar, med och utan fjärrvärmeintegrering, kommer att undersökas.

Projektet har väckt ett starkt intresse och följande företag/organisationer medfinansierar projektet.

 • Region Skåne
 • Region Halland
 • AGA Gas AB
 • agnion Highterm Research GmbH
 • BioMil AB
 • DGC
 • E.ON Gasification Development AB
 • Gas & Värmeteknik AB
 • Kemiteknik, Lunds universitet
 • NSR AB
 • Purac Puregas AB
 • Renewable Energy Technology International AB

Projektet bygger vidare på en tidigare studie utförd av Renewtec där tekniker och specifik investeringskostnad för småskalig bioSNG produktion gicks igenom.

Nästa steg blir att undersöka andra råvaror än träflis. Framförallt olika typer av avfall är av intresse och vi är öppna för diskussion med aktörer som vill medverka i ett sådant projekt.

Vänligen kontakt Jörgen Held, jorgen.held@renewtec.se, 0723-182582 för mer information.