EQTEC Iberia och IREC besöks av Renewtec

Den 21 oktober besöktes EQTEC Iberia SL i Parets del Vallés utanför Barcelona. EQTEC Iberia marknadsför sin egenutvecklade bubblande bädd-förgasare anpassad för agrara bränslen och skogsavfall.

Renewtec besöker EQTEC Iberia

Luis Sanchez Angrill, vd för EQTEC Iberia i diskussion med Jörgen Held. EQTEC Iberia har tillsammans med EBIOSS Energy Group tecknat sig som guldsponsor för REGATEC 2015. Konferensen går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona. På bilden syns den ISBN-numrerade konferensdokumentationen från REGATEC 2014.

 

Dagen därpå, den 22 oktober, besöktes Institut de Recerca en Energía de Catalunya, IREC. Det katalanska institutet för energiforskning har som mål att bidra till en uthållig samhällsutveckling och ökad industriell konkurrenskraft genom

  • innovation och utveckling av ny teknik
  • medel- och långsiktig forskning
  • utveckling av vetenskaplig och teknisk kompetens inom energiområdet

Renewtec besöker IREC

Dr. Josep Carreras, avdelningschef vid IREC och Jörgen Held, Renewtec i diskussion kring forskning och utveckling av förnybar metan för inmatning på gasnätet eller som fordonsbränsle.

 

Renewtec besöker ICAEN

Den 20 oktober besökte Renewtec Instituto Catalán de Energía (ICAEN) i Barcelona. Det katalanska energiinstitutet syftar till att främja och förverkliga initiativ och handlingsprogram för forskningkunskapsuppbyggnad, utveckling och tillämpning av energiteknik, inbegripet förnybara sådana, öka energisparandet och energieffektiviteten, samt främja en rationell användning av energi i de olika ekonomiska sektorerna i Katalonien.
SDC13000

Jörgen Held, Renewtec informerar Francesc Vidal, ICAEN (t.v.) om den förestående REGATEC-konferensen som går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona.

Renewtec besöker TU Berlin

Den 10 oktober besökte Renewtec Dr. York Neubauer, chef för ”Thermochemical Conversion and Process Analysis”-gruppen vid Institutet för Energiteknik, Tekniska Universitet i Berlin.

Dr. Neubauers forskning är inriktad mot analys och krackning av tjärkomponenter i produktgas från anläggningar som förgasar biomassa.

Dr. Neubauer deltar i BESTF-projektet BioProGReSs där målet är en industriell demonstration av en ny tjärreformeringsmetod utvecklad vid Chalmers. TU Berlins del i projektet handlar om kontroll av tjärreformern genom en egenutvecklad metod för övervakning av tjäror online.

SDC12930Dr. York Neubauer ger Jörgen Held, Renewtec AB en privat rundtur i de olika laboratorierna. Utöver utrustning för analys förfogar institutet över ett avancerat labb för laserspektroskopi och en egen fluidiserande bädd-förgasare.