REGATEC 2015 blev en succé

Den 7-8 maj gick 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2015, av stapeln i Barcelona, Spanien. Konferensens bärande tanke är att tillhandahålla en gemensam plattform för biogas-, förgasnings- och Power-to-gas-aktörer då det finns starka synergier mellan dessa sektorer.

Totalt registrerade sig 140 deltagare från 26 länder till konferensen som öppnades av Dr. Nakada från världsorganisationen för förnybar energi, IRENA.

Europeiska biogasföreningens president, Dr. Jan Stambasky, tog tillfället i akt och lanserade föreningens nya ”EBA vision och mission”. Nu tar man ett helhetsgrepp kring förnybara energigaser oavsett om de framställs via rötning eller förgasning, vilket är i helt linje med konferensens bärande tanke.

Under konferensens två dagar gavs totalt 64 presentationerna av ledande experter, och 17 utställare visade upp det senaste inom rötning, förgasning och Power-to-gas.

SEAT och Iveco Spain visade upp den nya generationens miljövänliga gasbilar med överlägsen bränsleekonomi. SEAT Mii Ecofuel drar bara 2.9 kg/100km vilket ger en bränslekostnad på ca 4.70 kr/mil i Sverige och ca 2.70-3.40 kr/mil i övriga Europa.

SDC13193

På bilden ses Dr. Jan Stambasky, president för European Biogas Association och Jörgen Held, vd för Renewtec och konferensarrangör, framför en av de utställda gasbilarna, en SEAT Leon ST TGI.

 

 

REGATEC 2015 sponsrades av Cortus Energy AB, EQTEC Iberia, EBIOSS Energy, GDF Suez, JTI, Landvärme GmbH och Schmack Carbotech GmbH.

REGATEC arrangeras av Renewable Energy Technology International AB (Renewtec AB) och Institute for Biogas, Waste Management & Energy

PSI besöktes av Renewtec

Den 1 maj besöktes Paul Scherrer Institute (PSI) i Villigen, Schweiz av Jörgen Held. PSI arbetar aktivt med utveckling av fluidiserande bädd-metanisering som har potential att sänka kostnaden vid framställning av bioSNG.

Serge_Biollaz Dr. Serge Biollaz, chef för Thermal Process Engineering vid PSI visar upp en ”cold flow”-modell av fluidiserande bädd-metanisering.

Det gäller att få till stånd god kontakt mellan syntesgasbubblorna och det katalytiska bäddmaterialet samtidigt som temperaturen hålls på en jämn nivå.

Dr. Biollaz berättade också att inom kort kommer ett nytt labb för metanisering av biogas och syntesgas samt Power-to-gas att uppföras.

 

Renewtec besöker KIT

Den 30 april besökte Jörgen Held Karlsruhe Institute of Technology, KIT, ett av Europas största forskningsinstitut inom energiområdet. Dr. Siegfried Bajohr gav en presentation om KIT:s ”honeycomb methanation catalyst”. Katalysatorn har potential att reducera investeringskostnaden vilket är fördelaktigt, speciellt för småskaliga anläggningar. Katalysatorn testas i pilotskala vid Cortus förgasningsanläggning i Köping.

Dr. Manuel Götz gav en mycket uppskattad guidad tur i KIT:s labb och berättade om 3-fas-metanisering som är en annan metaniseringsteknik som passar väl för småskaliga anläggningar.

Mötet avslutades med att Renewtec berättade om den marknads- och kompetensplattform för småskalig bioSNG-produktion som Renewtec och BioMil tillsammans med projektparter från industri och akademia håller på att bygga upp med stöd från Region Skåne.

Dr. Siegfried BajohrT.v. Jörgen Held, Renewtec AB, t.h. Dr. Siegfried Bajohr, Karlsruhe Institute of Technology.

 

Honeycomb catalyst

 

 

”Honeycomb catalyst” i genom-skärning. Katalysatorlängden är normalt flera meter.

 

Dr. Manuel Götz

 

 

 

Dr. Manuel Götz, Karlsruhe Institute of Technology visar upp en experimentuppställning för 3-fas-metanisering