CIEMAT utser Jörgen Held till internationell teknisk expert och strategiutvärderare

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) är en spansk nationell organisation för forskningsexcellens inom energi och miljö såväl som inom flera banbrytande tekniker och inom vissa områden av grundforskning, knuten till ministeriet för vetenskap, innovation och universitet

Jörgen Held och fyra andra internationella experter har fått i uppdrag att utvärdera den nya forskningsstrategin för Bioenergi, Bioprodukter och Avfall vid CIEMAT och ge feedback och rekommendationer om de olika forskningslinjerna.