CIEMAT utser Jörgen Held till internationell teknisk expert och strategiutvärderare

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) är en spansk nationell organisation för forskningsexcellens inom energi och miljö såväl som inom flera banbrytande tekniker och inom vissa områden av grundforskning, knuten till ministeriet för vetenskap, innovation och universitet

Jörgen Held och fyra andra internationella experter har fått i uppdrag att utvärdera den nya forskningsstrategin för Bioenergi, Bioprodukter och Avfall vid CIEMAT och ge feedback och rekommendationer om de olika forskningslinjerna.

All-time-high för REGATEC 2016

3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016, 10-11 maj på Scandic Triangeln, Malmö sätter nytt deltagarrekord.

Totalt har 162 deltagare från 23 länder registrerat sig och efteranmälningarna fortsätter att droppa in. Med 60+ presentationer från ledande biogas-, förgasnings- och P2G-experter och 28 utställare är REGATEC 2016 den naturliga mötesplatsen för alla med intresse i biogas, bioSNG, biometan och syntesgas.

Flera världsnyheter presenteras inklusive världens minsta kraftvärmeverk baserat på förgasning av träflis, 9 kWel, världens största nätverk för småskalig produktion av biometan via termokemisk omvandling av biomass och avfall – SmaRTGas, Westports HPDI-system för dual-fuel som klarar Euro VI-kraven samt mycket mera.

För mer info vänligen besök konferensens hemsida www.regatec.org.

2016_Logotype

Renewtec engagerad av kinesisk delegation

Renewtec har blivit engagerad av en kinesisk delegation från Tianjin-universitetet och China National Environmental Protection Corporation (CNEPC) att anordna studiebesök vid anläggningar för avfallsförbrännning och kremering av djurkroppar.

Det statligt ägda CNEPC är Kinas största avfallsbolag. Deras anläggningar omvandlar mer än 31 000 ton avfall per dag, till elektricitet och biogas.

Delegationen innefattar CNEPCs vice verkställande direktör, tekniske direktör och utvecklingschef samt rektorn för School of Environmental Science & Engineering vid Tianjin-universitetet och ytterligare en professor.

CNEPC har även tecknat sig för ett guldsponsor-paket på REGATEC 2014.

 

REGATEC 2014 – Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens

 

1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014 går av stapeln den 22-23 maj på Scandic Triangeln, Malmö.

REGATEC 2014 är inriktad mot termokemisk och biologisk omvandling av biomassa och avfall till biometan. Förgasning, syngasrening, metanisering, rötning och uppgradering står i fokus.

Talarlistan omfattar ledande biogas- och förgasningsexperter från Kina, Indien, USA och Europa inklusive representanter från EU-kommissionen, IEA Bioenergy och European Biogas Association.

Resultat och erfarenheter från unika first-of-a-kind biometananläggningar, såsom GoBiGas (världens första bioSNG-anläggning i industriell skala) och Bioenergy Park Güstrow (världens största biogas- och uppgraderingsanläggning med energigrödor som rötsubstrat) presenteras av prominenta industriföreträdare.

Ledande universitet, forskningsinstitut och företag deltar i posterutställningen som har plats för 20 presentationer.

Följande företag/organisationer ställer ut på REGATEC 2014
Anaerobic Digestion & Biogas Association UK
Andritz Separation
AnoxKaldnes
BIOGASSYS
Bioprocess Control AB
Cortus Energy AB
FARMATIC Anlagenbau GmbH
Kemira Kemi AB
NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH
NBC 2014
Purac Puregas AB
Viessmann
VTT

Följande företag har tecknat sig för sponsorpaket
Cortus Energy AB (Guldsponsor)
MicrobEnergy GmbH (Guldsponsor)
NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH (Guldsponsor)
Gasum Oy (Silversponsor)
Landvärme GmbH (Silversponsor)

Totalt förväntas 250+ deltagare, vilket gör REGATEC 2014 till Sveriges överlägset största förgasnings- och biogaskonferens. Den 30 april stänger registreringen. Vänligen registrera dig dock i god tid för att vara säker på plats.
 

 

Besök vid universitet i Sevilla

Den 18:nde oktober besökte Jörgen Held Bioenergigruppen vid institutionen för Chemical and Environmental Engineering på universitet i Sevilla, Spanien för att diskutera förgasning av avfall och småskalig bioSNG-produktion.

 
SDC12567Fr.v. Jörgen Held, Renewtec AB, Manuel Campoy Naranjo, Susanna Nilsson, Pedro Haro och Ángel L. Villanueva Perales, Bioenergi-gruppen vid universitetet i Sevilla.

 

 

 

Bioenergigruppen har egna förgasare i labb- och pilotskala och har testat förgasning av olika biomassor och avfall. Då Renewtec AB arbetar för implementering av bioSNG från kommunala avfallsströmmar är erfarenheterna och resultaten som uppnåtts vid universitetet i Sevilla av stort intresse.

Renewtec besöker SOGAMA

Den 8 oktober besökte Jörgen Held Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) som har hand om avfallshanteringen i 297 utav Galiciens 315 kommuner. Allt avfall processas i en och samma anläggning i Cerceda utanför La Coruña i Spanien.

Isidro García Téllez och Jörgen Held

På bilden ses SOGAMA:s generaldirektör Isidro García Téllez i samspråk med Jörgen Held, vd för Renewtec AB.

 
 
 
 
 
 
 
Under 2012 behandlades 20 700 ton plastavfall (gul insamlingscontainer) och 810 375 ton hushållsavfall (svart insamlingscontainer) vid anläggningen i Cerceda. Efter sortering och återvinning av järn och aluminium deponeras ca 25 % av avfallet medan resten förbränns i en cirkulerande fluidiserande bädd-panna. Värmen används för att producera den ånga som krävs för att driva ångturbinen som genererar 50 MW el.

Deponianläggningen är försedd med gasuttag och deponigasen används för effektiv elproduktion med gasmotorer.