Besök vid universitet i Sevilla

Den 18:nde oktober besökte Jörgen Held Bioenergigruppen vid institutionen för Chemical and Environmental Engineering på universitet i Sevilla, Spanien för att diskutera förgasning av avfall och småskalig bioSNG-produktion.

 
SDC12567Fr.v. Jörgen Held, Renewtec AB, Manuel Campoy Naranjo, Susanna Nilsson, Pedro Haro och Ángel L. Villanueva Perales, Bioenergi-gruppen vid universitetet i Sevilla.

 

 

 

Bioenergigruppen har egna förgasare i labb- och pilotskala och har testat förgasning av olika biomassor och avfall. Då Renewtec AB arbetar för implementering av bioSNG från kommunala avfallsströmmar är erfarenheterna och resultaten som uppnåtts vid universitetet i Sevilla av stort intresse.