REGATEC 2014 en succé

Med de som registrerade sig på plats landade deltagarantalet på 160 personer från 25 länder, inklusive Armenien, Estland, Indien, Island, Japan, Kina och Luxembourg.

27 talare, varav 4 i plenum, 24 posterpresentationer och 30 utställare gör REGATEC 2014 till den största förgasnings- och biogaskonferensen i Sverige under 2014.

Utvärderingen gav konferensen ett mycket högt betyg (~excellent) men det finns utrymme för förbättringar avseende utställningen och postersessionen som vi tar med oss till nästa REGATEC som går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona.

Ett stort tack till våra guldsponsorer, NAWARO Bioenergy Park Güstrow, China National Environmental Protection Corp., Cortus Energy AB och MicrobEnergy GmbH, våra silversponsorer, Gasum, Kraftringen AB och Landwärme GmbH samt alla utställare, talare, posterpresentatörer och deltagare.

Conference proceedings
Skicka ett email till Jörgen Held med kontaktuppgifter för att ta del av den ISBN-numrerade ”Conference proceedings”. Genom att begära en elektronisk version av ”Conference proceedings” (18 MB) samtycker du till att adderas till sändlistan för REGATEC nyhetsbrev.

 

Tekniskt genombrott för småskalig katalytisk tjärreformering

Renewtec följer noga teknikutvecklingen inom förgasningsområdet både nationellt och internationellt. Framförallt framsteg relaterade till framställning av biometan via förgasning och metanisering är av intresse. I en uppmärksammad artikel i Energimagasinet lyfts katalytisk tjärreformering i den lilla skalan fram.

Ta del av artikeln här.

Mer om framställning av biometan, både via förgasning/metanisering och rötning/uppgradering, behandlas på Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens, REGATEC 2014, i Malmö den 22-23 maj.

Renewtec engagerad av kinesisk delegation

Renewtec har blivit engagerad av en kinesisk delegation från Tianjin-universitetet och China National Environmental Protection Corporation (CNEPC) att anordna studiebesök vid anläggningar för avfallsförbrännning och kremering av djurkroppar.

Det statligt ägda CNEPC är Kinas största avfallsbolag. Deras anläggningar omvandlar mer än 31 000 ton avfall per dag, till elektricitet och biogas.

Delegationen innefattar CNEPCs vice verkställande direktör, tekniske direktör och utvecklingschef samt rektorn för School of Environmental Science & Engineering vid Tianjin-universitetet och ytterligare en professor.

CNEPC har även tecknat sig för ett guldsponsor-paket på REGATEC 2014.

 

Renewtec sessions-ordförande på IGRC 2014

Vart tredje år anordnas International Gas Unions (IGU) stora världsgaskonferens, International Gas Research Conference, IGRC.

I år går konferensen den 17-19 september i Köpenhamn med Dansk Gasteknisk Center som värd. Renewtec har blivit inbjuden att vara ordförande för sessionen om biogas.

För tre år sedan deltog Jörgen Held som inbjuden talare på IGRC 2011 i Seoul som den ende svenske deltagaren. Förhoppningsvis passar fler svenskar på att besöka världsgaskonferensen nu när den går i vår närhet.

Två andra konferenser av dignitet som går av stapeln detta år är REGATEC 2014 och NBC 2014.

1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014, är Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens med 40+ talare och posterpresentatörer från mer än 16 länder. REGATEC 2014 äger rum 22-23 maj i Malmö.

5th Nordic Biogas Conference, NBC 2014, är nordens största biogasevent. NBC 2014 äger rum 27-29 augusti i Reykjavik, Island.

REGATEC 2014 – Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens

 

1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014 går av stapeln den 22-23 maj på Scandic Triangeln, Malmö.

REGATEC 2014 är inriktad mot termokemisk och biologisk omvandling av biomassa och avfall till biometan. Förgasning, syngasrening, metanisering, rötning och uppgradering står i fokus.

Talarlistan omfattar ledande biogas- och förgasningsexperter från Kina, Indien, USA och Europa inklusive representanter från EU-kommissionen, IEA Bioenergy och European Biogas Association.

Resultat och erfarenheter från unika first-of-a-kind biometananläggningar, såsom GoBiGas (världens första bioSNG-anläggning i industriell skala) och Bioenergy Park Güstrow (världens största biogas- och uppgraderingsanläggning med energigrödor som rötsubstrat) presenteras av prominenta industriföreträdare.

Ledande universitet, forskningsinstitut och företag deltar i posterutställningen som har plats för 20 presentationer.

Följande företag/organisationer ställer ut på REGATEC 2014
Anaerobic Digestion & Biogas Association UK
Andritz Separation
AnoxKaldnes
BIOGASSYS
Bioprocess Control AB
Cortus Energy AB
FARMATIC Anlagenbau GmbH
Kemira Kemi AB
NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH
NBC 2014
Purac Puregas AB
Viessmann
VTT

Följande företag har tecknat sig för sponsorpaket
Cortus Energy AB (Guldsponsor)
MicrobEnergy GmbH (Guldsponsor)
NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH (Guldsponsor)
Gasum Oy (Silversponsor)
Landvärme GmbH (Silversponsor)

Totalt förväntas 250+ deltagare, vilket gör REGATEC 2014 till Sveriges överlägset största förgasnings- och biogaskonferens. Den 30 april stänger registreringen. Vänligen registrera dig dock i god tid för att vara säker på plats.
 

 

Renewtec önskar Gott Nytt År

Så här på årets sista dag vill Renewtec ta tillfället i akt och tacka alla uppdragsgivare, medfinansiärer och projektpartners för gott samarbete.

2013 har varit ett spännande år med tanke på det ökande intresset för biogas och förgasning av biomassa och avfall, betänkandet från ”Fossilfri transportsektor 2030”-utredningen och marknadsutvecklingen av både gasformigt och flytande biometan. Vem kunde ana att frågor kring handel med biometan över landsgränserna skulle ställas i fokus redan det här året?

2013 var också det år då GoBiGas startades upp. Efter att på nära håll följt utvecklingen sedan 2005 är det glädjande att konstatera att Göteborg Energis modiga och framtidsinriktade satsning nu realiserats.

2014 lär bli minst lika intressant och händelserikt. Missa inte möjligheten att träffa världsledande biogas- och förgasningsexperter på REGATEC 2014, 22-23 maj i Malmö. Där kommer även de första driftserfarenheterna av GoBiGas att presenteras. Några månader senare är det sedan dags för Nordens största biogasevent, NBC 2014 som går av stapeln den 27-29 augusti i Reykjavik. Om allt går som planerat kan 2014 bli det år då det fattas beslut om en demonstration av biometan via förgasning och metanisering i Skåne.

Gott Nytt År,

Jörgen Held
Renewtec AB

Renewtec besöker världens största biogasanläggning

Den 23 september besökte Renewtec världens största biogas- och uppgraderings-anläggning med energigrödor som råvara.  Anläggningen ligger i Güstrow söder om Rostock och drivs av NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH. Totalt producerar anläggningen 460 GWh uppgraderad biogas per år. Rötsubstratet utgörs i huvudsak av ensilerad majs och spannmål. Den uppgraderade biogas matas för närvarande in på det tyska gasnätet.

SDC12484

SDC12490Det är svårt att förstå hur stor
anläggningen i Güstrow är.
460 GWh/år är ungefär häften av den totala biogasanvändning i transportsektorn i Sverige. I en anläggning!!! På bilden ses en
hjullastare köra uppför backen av rötsubstrat (korttidslager).

 

På bilden ses Dr Jochen Tilger, vd för NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH till vänster och Jörgen Held, Renewtec AB framför en lastbil som ska leverera rötsubstrat. I bakgrunden skymtar uppgraderingsanläggningens absorptions- och desorptions-kolonner (vattenskrubber).

 

Besöket ledde till ett nytt uppdrag där Renewtec AB kommer att kartlägga LNG- och LBG-distributörer och aktiviteter i Sverige.

Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH är guldsponsor för REGATEC 2014 och erfarenheter från att driva en biogasanläggning i industriell skala kommer att presenteras på konferensen.