REGATEC 2016 – Sveriges största biogas- och förgasningskonferens

3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016, går av stapeln den 10-11 maj 2016 på Scandic Triangeln i Malmö.

REGATEC 2016 har ett tekniskt och industriellt fokus och är inriktad mot framställning av biometan via rötning/uppgradering och förgasning/metanisering av biomassa och avfall, Power-to-gas och förgasning för kraftvärmeproduktion.

Förra upplagan, REGATEC 2015, ägde rum i Barcelona. Totalt gavs 60+ presentationer av ledande experter och 140 personer från 26 länder deltog. SEAT och Iveco visade upp den nya generationens gasbilar och ytterligare 15 utställare visade upp det senaste inom biogas- och förgasningsområdet.

REGATEC 2016 ”Call for posters” är öppen.

 

Renewtec besöker världens största biogasanläggning

Den 23 september besökte Renewtec världens största biogas- och uppgraderings-anläggning med energigrödor som råvara.  Anläggningen ligger i Güstrow söder om Rostock och drivs av NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH. Totalt producerar anläggningen 460 GWh uppgraderad biogas per år. Rötsubstratet utgörs i huvudsak av ensilerad majs och spannmål. Den uppgraderade biogas matas för närvarande in på det tyska gasnätet.

SDC12484

SDC12490Det är svårt att förstå hur stor
anläggningen i Güstrow är.
460 GWh/år är ungefär häften av den totala biogasanvändning i transportsektorn i Sverige. I en anläggning!!! På bilden ses en
hjullastare köra uppför backen av rötsubstrat (korttidslager).

 

På bilden ses Dr Jochen Tilger, vd för NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH till vänster och Jörgen Held, Renewtec AB framför en lastbil som ska leverera rötsubstrat. I bakgrunden skymtar uppgraderingsanläggningens absorptions- och desorptions-kolonner (vattenskrubber).

 

Besöket ledde till ett nytt uppdrag där Renewtec AB kommer att kartlägga LNG- och LBG-distributörer och aktiviteter i Sverige.

Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH är guldsponsor för REGATEC 2014 och erfarenheter från att driva en biogasanläggning i industriell skala kommer att presenteras på konferensen.

 

Ledande experter talar på REGATEC 2014

580px_Logotype

Ledande experter från tre kontinenter inklusive representation från EU-kommissionen och industriföreträdare för unika ”first-of-a-kind”-anläggningar talar på REGATEC 2014 den 22-23 maj 2014 i Malmö.

Se aktuell talarlista för mer information.

REGATEC 2014 har ett tekniskt och industriell fokus och är inriktat mot mikrobiell och termokemisk omvandling av biomassa och avfall till biometan. Kom och lyssna på vad ledande experter har att säga om de senaste framstegen inom rötning plus uppgradering och förgasning plus metanisering.

REGATEC 2014 inkluderar presentationer i plenum och parallella sessioner, en postersession, utställning, galamiddag och utmärkta möjligheter till nätverkande.

REGATEC 2014 arrangeras av Renewable Energy Technology International AB och Institute for Biogas, Waste Management & Energy.

Passa på att dra nytta av de exklusiva sponsor- och utställarplatserna när världens ögon riktas mot REGATEC 2014. För mer information, ladda ned prospektet för sponsorer och/eller utställare.