BioSweet och European BioSNG Networks webinar

Den 22 oktober var Renewtec AB inbjuden att ge en presentation ”Biomethane activities around the globe and possible learnings relevant for Switzerland” på 2nd Biomass for Swiss Energy Future Conference i Brugg, Schweiz.

Presentationen lyfte fram såväl framsteg inom termokemisk omvandling av biomassa och avfall till bioSNG som SmaRTGas-initiativet och REGATEC 2016.

Ca 70 personer från akademi, industri och institut för forskningsfinansiering deltog.

Den 23 oktober besökte Renewtec AB Paul Scherrer Institute i Villigen  och fick en guidad rundvandring i den nya testanläggningen för metanisering som är under uppbyggnad.

SDC13567Dipl. Ing. Martin Künstle, Combustion Research Laboratory, Paul Scherrer Institute visar upp hur testanläggningen är uppbyggd med elektrolysör, tankar för lagring av syre, väte och koldioxid och metaniseringsreaktorer med olika kapacitet.

 

 

Därefter deltog forskare från PSI tillsammans med Renewtec AB i European BioSNG Networks WEBinar där aktiviteter inom SmaRTGas och BRISK behandlades.

 

REGATEC 2016 – Sveriges största biogas- och förgasningskonferens

3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016, går av stapeln den 10-11 maj 2016 på Scandic Triangeln i Malmö.

REGATEC 2016 har ett tekniskt och industriellt fokus och är inriktad mot framställning av biometan via rötning/uppgradering och förgasning/metanisering av biomassa och avfall, Power-to-gas och förgasning för kraftvärmeproduktion.

Förra upplagan, REGATEC 2015, ägde rum i Barcelona. Totalt gavs 60+ presentationer av ledande experter och 140 personer från 26 länder deltog. SEAT och Iveco visade upp den nya generationens gasbilar och ytterligare 15 utställare visade upp det senaste inom biogas- och förgasningsområdet.

REGATEC 2016 ”Call for posters” är öppen.

 

SmaRTGas Baltic

Den 30 oktober arrangerar Renewtec AB ett internationellt seminarium om småskalig förgasning och metanisering, SmaRTGas Baltic, på Scandic Triangeln, Malmö.

Seminariet arrangeras i samarbete med Tallinn University of Technology, Estland, Lithuanian Energy Institute, Litauen och Institute of Power Engineering, Polen med finansiering från Svenska Institutet inom ramen för projektet “Seminar and expansion of the SmaRTGas network to include Baltic Sea Region Countries”.

Deltagande inklusive lunch är gratis men anmälan krävs senast den 15 oktober till jorgen.held@smartgas.se. Anmälan är komplett först när bekräftelse skickats ut.

Klicka här för att ta del av program och talarlista.