Ny Renewtec-rapport om småskalig bioSNG

Inom ramen för LignoSys har prestandan för tre småskaliga (~10 MWth) termokemiska omvandlingsvägar för lignocellulosarik råvara till biometan undersökts.

De tre termokemiska alternativen är:

  • Indirekt förgasning via Heatpipe Reformer (HPR)
  • PyroCatalytic Hydrogenation (PCH)
  • Indirekt förgasning via WoodRoll®

Slutrapporten för LignoSys har publicerats som Renewtec Report 008:2018.

Det mest slående resultatet är att småskalig bioSNG-teknik baserad på indirekt förgasning kan konkurrera med storskalig bioSNG-teknik (~200 MW bioSNG) baserad på trycksatt, syrgasblåst förgasning, inte bara i form av växthusgasemissioner, primärt energibehov och omvandlingsverkningsgrad men även i form av produktionskostnad för bioSNG!

SmaRTGas Baltic

Den 30 oktober arrangerar Renewtec AB ett internationellt seminarium om småskalig förgasning och metanisering, SmaRTGas Baltic, på Scandic Triangeln, Malmö.

Seminariet arrangeras i samarbete med Tallinn University of Technology, Estland, Lithuanian Energy Institute, Litauen och Institute of Power Engineering, Polen med finansiering från Svenska Institutet inom ramen för projektet “Seminar and expansion of the SmaRTGas network to include Baltic Sea Region Countries”.

Deltagande inklusive lunch är gratis men anmälan krävs senast den 15 oktober till jorgen.held@smartgas.se. Anmälan är komplett först när bekräftelse skickats ut.

Klicka här för att ta del av program och talarlista.

 

 

Ny Renewtec-rapport ”Småskalig förgasning”

BioMil och Renewtec har tillsammans genomfört projektet ”Småskalig förgasning”. Inom ramen för projektet har produktionskostnaden för framställning av biometan via förgasning och metanisering av träråvara tagits fram för två typanläggningar med en kapacitet på 5.6 MWth  och 33 MWth samt med och utan fjärrvärmeintegration.

Studien visar på en produktionskostnad i intervallet 6.40-12.20 kr/Nm3 biometan beroende på om Energimyndighetens stöd för demonstration av ny teknik räknas in eller ej, val av kalkylränta, bränslekostnad och om överskottsvärmen kan utnyttjas eller ej. Ytterligare kostnadsreduktion är möjlig om den avskilda koldioxiden kan utnyttjas, t.ex. för koldioxidgödsling i växthus.

Projektet har finansierats av Region Skåne, Region Halland, AB Gas & Värmeteknik, AGA Gas AB, BioMil AB, DGC, E.ON Gasification Development AB, Highterm Research GmbH, Lunds Universitet, NSR AB, O2 Bio AB, Purac Puregas AB och Renewtec AB.

Renewtec Report 002:2014