REGATEC 2014 en succé

Med de som registrerade sig på plats landade deltagarantalet på 160 personer från 25 länder, inklusive Armenien, Estland, Indien, Island, Japan, Kina och Luxembourg.

27 talare, varav 4 i plenum, 24 posterpresentationer och 30 utställare gör REGATEC 2014 till den största förgasnings- och biogaskonferensen i Sverige under 2014.

Utvärderingen gav konferensen ett mycket högt betyg (~excellent) men det finns utrymme för förbättringar avseende utställningen och postersessionen som vi tar med oss till nästa REGATEC som går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona.

Ett stort tack till våra guldsponsorer, NAWARO Bioenergy Park Güstrow, China National Environmental Protection Corp., Cortus Energy AB och MicrobEnergy GmbH, våra silversponsorer, Gasum, Kraftringen AB och Landwärme GmbH samt alla utställare, talare, posterpresentatörer och deltagare.

Conference proceedings
Skicka ett email till Jörgen Held med kontaktuppgifter för att ta del av den ISBN-numrerade ”Conference proceedings”. Genom att begära en elektronisk version av ”Conference proceedings” (18 MB) samtycker du till att adderas till sändlistan för REGATEC nyhetsbrev.

 

Tekniskt genombrott för småskalig katalytisk tjärreformering

Renewtec följer noga teknikutvecklingen inom förgasningsområdet både nationellt och internationellt. Framförallt framsteg relaterade till framställning av biometan via förgasning och metanisering är av intresse. I en uppmärksammad artikel i Energimagasinet lyfts katalytisk tjärreformering i den lilla skalan fram.

Ta del av artikeln här.

Mer om framställning av biometan, både via förgasning/metanisering och rötning/uppgradering, behandlas på Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens, REGATEC 2014, i Malmö den 22-23 maj.

Renewtec besöker GoBiGas

Den 13 maj besökte Renewtec AB världens första bioSNG-anläggning i industriell skala, GoBiGas I, i Göteborg.

GoBiGas I är på 32 MWth och förväntas producera 20 MW bioSNG vid full drift. Förgasningstekniken som baseras på indirekt förgasning kommer från Repotec i Österrike men det är Metso som är leverantör. Jacobs Process BV ansvarar för gasrening och metanisering med Haldor Topsoe som teknikleverantör.

Vid indirekt förgasning kopplas två fluidiserade bäddar ihop. I det här fallet en bubblande fluidiserad bädd (förgasare) och en cirkulerande fluidiserad bädd (förbränningsreaktor). Varmt bädd material förs över, via en sluss, från förbränningsreaktorn till förgasaren där biobränslet (initialt pellets) förgasas med ånga som oxidationsmedium. Den fasta återstoden, träkoks, förs tillsammans med bäddmaterial över till förbränningsreaktorn där träkoksen förbränns för att generera värme.

GoBiGas På bilden ses Ingemar Gunnarsson (t.v.) och Lars Andersson (t.h.) från Göteborg Energi AB i hjärtat av GoBiGas-anläggningen. Jörgen Held, Renewtec AB fick en hel eftermiddags förevisning av anläggningen där både stort och smått diskuterades med kunnig och engagerad personal.

 

Den råa syntesgasen från förgasaren kyls därefter ned i syntesgaskylaren innan gasen passerar ett filter. Därefter avskiljs tjärorna i en RME-skrubber. Omättade kolväten, som är en källa till kolutfällning i de katalytiska processerna nedströms, mättas. Svavel avskiljs tillsammans med cirka häften av gasens innehåll av koldioxid i en amintvätt. En ZnO-bädd tar sedan ned svavelhalten till 0.1 ppm för att skydda de svavelkänsliga nickelbaserade metaniseringskatalysatorerna. Efter metaniseringen som sker i fyra steg torkas gasen via zeoliter och bioSNG levereras ut vid 5 bars tryck.

Renewtec AB har blivit engagerad av Paul Scherrer Institutet i Schweiz att tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut skriva en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York. Renewtec AB ansvarar för kapitlet om GoBiGas I.