Tekniskt genombrott för småskalig katalytisk tjärreformering

Renewtec följer noga teknikutvecklingen inom förgasningsområdet både nationellt och internationellt. Framförallt framsteg relaterade till framställning av biometan via förgasning och metanisering är av intresse. I en uppmärksammad artikel i Energimagasinet lyfts katalytisk tjärreformering i den lilla skalan fram.

Ta del av artikeln här.

Mer om framställning av biometan, både via förgasning/metanisering och rötning/uppgradering, behandlas på Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens, REGATEC 2014, i Malmö den 22-23 maj.