Renewtec utsedd att ingå i beslutsnämnd

Den 26 februari disputerar Fredrik Weiland, Luleå Tekniska Universitet på en avhandling om ”entrained flow”-förgasning av träpulver.

Opponent är Prof. Thomas Kolb från Karlsruhe Institute of Technology. I beslutsnämnden ingår Prof. Klas Engvall, Kungliga Tekniska Högskolan, Dr. Sylvia Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet och Dr. Jörgen Held, Renewtec AB.

Vaasa EnergyWeek 2015

EnergyVaasa är Nordens största energikluster och arrangör av den årliga Vaasa EnergyWeek-konferensen.2014 attraherade Vaasa EnergyWeek fler än 2400 deltagare.

EnergyWeek 2015 går av stapeln den 16-19 mars i Vaasa, Finland. Renewtec är inbjuden att hålla en presentation om Power-to-gas och småskalig förgasning och metanisering för produktion av biometan.