Renewtec utsedd att ingå i beslutsnämnd

Den 26 februari disputerar Fredrik Weiland, Luleå Tekniska Universitet på en avhandling om ”entrained flow”-förgasning av träpulver.

Opponent är Prof. Thomas Kolb från Karlsruhe Institute of Technology. I beslutsnämnden ingår Prof. Klas Engvall, Kungliga Tekniska Högskolan, Dr. Sylvia Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet och Dr. Jörgen Held, Renewtec AB.