Renewtec besöker KIT

Den 30 april besökte Jörgen Held Karlsruhe Institute of Technology, KIT, ett av Europas största forskningsinstitut inom energiområdet. Dr. Siegfried Bajohr gav en presentation om KIT:s ”honeycomb methanation catalyst”. Katalysatorn har potential att reducera investeringskostnaden vilket är fördelaktigt, speciellt för småskaliga anläggningar. Katalysatorn testas i pilotskala vid Cortus förgasningsanläggning i Köping.

Dr. Manuel Götz gav en mycket uppskattad guidad tur i KIT:s labb och berättade om 3-fas-metanisering som är en annan metaniseringsteknik som passar väl för småskaliga anläggningar.

Mötet avslutades med att Renewtec berättade om den marknads- och kompetensplattform för småskalig bioSNG-produktion som Renewtec och BioMil tillsammans med projektparter från industri och akademia håller på att bygga upp med stöd från Region Skåne.

Dr. Siegfried BajohrT.v. Jörgen Held, Renewtec AB, t.h. Dr. Siegfried Bajohr, Karlsruhe Institute of Technology.

 

Honeycomb catalyst

 

 

”Honeycomb catalyst” i genom-skärning. Katalysatorlängden är normalt flera meter.

 

Dr. Manuel Götz

 

 

 

Dr. Manuel Götz, Karlsruhe Institute of Technology visar upp en experimentuppställning för 3-fas-metanisering