Renewtec besöker världens största biogasanläggning

Den 23 september besökte Renewtec världens största biogas- och uppgraderings-anläggning med energigrödor som råvara.  Anläggningen ligger i Güstrow söder om Rostock och drivs av NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH. Totalt producerar anläggningen 460 GWh uppgraderad biogas per år. Rötsubstratet utgörs i huvudsak av ensilerad majs och spannmål. Den uppgraderade biogas matas för närvarande in på det tyska gasnätet.

SDC12484

SDC12490Det är svårt att förstå hur stor
anläggningen i Güstrow är.
460 GWh/år är ungefär häften av den totala biogasanvändning i transportsektorn i Sverige. I en anläggning!!! På bilden ses en
hjullastare köra uppför backen av rötsubstrat (korttidslager).

 

På bilden ses Dr Jochen Tilger, vd för NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH till vänster och Jörgen Held, Renewtec AB framför en lastbil som ska leverera rötsubstrat. I bakgrunden skymtar uppgraderingsanläggningens absorptions- och desorptions-kolonner (vattenskrubber).

 

Besöket ledde till ett nytt uppdrag där Renewtec AB kommer att kartlägga LNG- och LBG-distributörer och aktiviteter i Sverige.

Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH är guldsponsor för REGATEC 2014 och erfarenheter från att driva en biogasanläggning i industriell skala kommer att presenteras på konferensen.

 

Renewtec besöker PSI och agnion

Den 29 och 30 oktober besökte Jörgen Held Paul Scherrer Institutet (PSI) i Schweiz respektive agnions pilotanläggning i Pfaffenhofen an der Ilm i Tyskland.

PSI har utvecklat en metaniseringsreaktor baserad på fluidiserande bädd-teknik lämplig för framställning av biometan i den mindre skalan (< 100 MWth) . Reaktorn har testats vid förgasningsanläggningen i Güssing inom EU-projektet Bio-SNG. Inom projektet demonstrerades hela kedjan från träflis till biometan som drivmedel. Kommersiell partner är CTU.

agnion har utvecklat och kommersialiserat en förgasare i liten skala lämplig för produktion av biometan. I pilotanläggningen i Pfaffenhofen har prov med katalytisk tjärreformering genomförts.

Renewtec AB, i samarbete med BioMil AB, genomför ett projekt där 4 typfall avseende småskalig biometan produktion baserad på PSI:s och agnions teknik studeras.

SDC12783Forskningsingenjören, Marco Senger, agnion till höger har precis förevisat Jörgen Held, Renewtec pilotanläggningen i Pfaffenhofen. I bakgrunden ses den katalytiska tjärreformeringen. Bl.a. har försök gjorts med automatisk påfyllning av aktivt katalysatormaterial och borttagning av deaktiverat dito under drift.

Besök vid universitet i Sevilla

Den 18:nde oktober besökte Jörgen Held Bioenergigruppen vid institutionen för Chemical and Environmental Engineering på universitet i Sevilla, Spanien för att diskutera förgasning av avfall och småskalig bioSNG-produktion.

 
SDC12567Fr.v. Jörgen Held, Renewtec AB, Manuel Campoy Naranjo, Susanna Nilsson, Pedro Haro och Ángel L. Villanueva Perales, Bioenergi-gruppen vid universitetet i Sevilla.

 

 

 

Bioenergigruppen har egna förgasare i labb- och pilotskala och har testat förgasning av olika biomassor och avfall. Då Renewtec AB arbetar för implementering av bioSNG från kommunala avfallsströmmar är erfarenheterna och resultaten som uppnåtts vid universitetet i Sevilla av stort intresse.