Ny Renewtec-rapport om skånsk biogas

Inom ramen för projektet Stärkt utbyte mellan skånska och europeiska biogasaktörer har skånska biogasaktörer getts möjlighet att frottera sig med internationella experter i samband med REGATEC 2019 och 1st COASTAL Biogas Conference.

Vidare har Jörgen Held sammanställt en rapport, Skånsk biogasutveckling och exempel på möjligheter, baserat på input från internationella experter.