Renewtec presenterade bioSNG-aktiviteter inkl. SmaRTGas i Bryssel

Den 3 september var Jörgen Held inbjuden att ge en presentation “The present status and future prospects of biomethane production through biomass gasification” på European Biogas Association’s workshop om biometan i Bryssel.

SmaRTGas-initiativet presenterades som en väg framåt för accelererad tekniköverföring och implementering av effektiv produktion av 2:a generationens drivmedel.

För mer info om workshopen klicka här.