Renewtec medlem av EBA Scientific Advisory Council

European Biogas Association (EBA) Scientific Advisory Council är ett nätverk av forskare, vetenskapliga experter och universitetslärare inriktade mot främjandet av biogas och biometan.

2015 blev Renewable Energy Technology International AB (Renewtec AB) medlem av Scientific Advisory Council.

European Biogas Association  förespråkar både anaerob rötning och termisk förgasning och är biometanets röst i Europa. För mer info ta del av EBAs Vision and mission.

Renewtec presenterade bioSNG-aktiviteter inkl. SmaRTGas i Bryssel

Den 3 september var Jörgen Held inbjuden att ge en presentation “The present status and future prospects of biomethane production through biomass gasification” på European Biogas Association’s workshop om biometan i Bryssel.

SmaRTGas-initiativet presenterades som en väg framåt för accelererad tekniköverföring och implementering av effektiv produktion av 2:a generationens drivmedel.

För mer info om workshopen klicka här.

Stort intresse för biometan – EBA workshop fullbokad!

Den 3 september anordnar European Biogas Association, EBA, en biometan-workshop i Bryssel. Intresset för biometan är stort och workshopen är redan fullbokad!

Renewtec AB är inbjuden att hålla ett föredrag om ”The present status and future prospects of biomethane production through biomass gasification”.

För mer detaljer kring workshopen: http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2015/08/Agenda-EBA-biomethane-workshop-13Sep2015.pdf