EBA har publicerat sin ”Companies Catalogue”

European Biogas Association (EBA) publicerar årligen en ”Companies Catalogue” med ledande företag och organisationer inom biogasteknik.

Katalogen kan laddas ned via EBAs hemsida http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2017/02/Companies-Catalogue-2017-web1.pdf