BioSweet och European BioSNG Networks webinar

Den 22 oktober var Renewtec AB inbjuden att ge en presentation ”Biomethane activities around the globe and possible learnings relevant for Switzerland” på 2nd Biomass for Swiss Energy Future Conference i Brugg, Schweiz.

Presentationen lyfte fram såväl framsteg inom termokemisk omvandling av biomassa och avfall till bioSNG som SmaRTGas-initiativet och REGATEC 2016.

Ca 70 personer från akademi, industri och institut för forskningsfinansiering deltog.

Den 23 oktober besökte Renewtec AB Paul Scherrer Institute i Villigen  och fick en guidad rundvandring i den nya testanläggningen för metanisering som är under uppbyggnad.

SDC13567Dipl. Ing. Martin Künstle, Combustion Research Laboratory, Paul Scherrer Institute visar upp hur testanläggningen är uppbyggd med elektrolysör, tankar för lagring av syre, väte och koldioxid och metaniseringsreaktorer med olika kapacitet.

 

 

Därefter deltog forskare från PSI tillsammans med Renewtec AB i European BioSNG Networks WEBinar där aktiviteter inom SmaRTGas och BRISK behandlades.

 

Renewtec presenterade bioSNG-aktiviteter inkl. SmaRTGas i Bryssel

Den 3 september var Jörgen Held inbjuden att ge en presentation “The present status and future prospects of biomethane production through biomass gasification” på European Biogas Association’s workshop om biometan i Bryssel.

SmaRTGas-initiativet presenterades som en väg framåt för accelererad tekniköverföring och implementering av effektiv produktion av 2:a generationens drivmedel.

För mer info om workshopen klicka här.