Renewtec besöker SOGAMA

Den 8 oktober besökte Jörgen Held Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) som har hand om avfallshanteringen i 297 utav Galiciens 315 kommuner. Allt avfall processas i en och samma anläggning i Cerceda utanför La Coruña i Spanien.

Isidro García Téllez och Jörgen Held

På bilden ses SOGAMA:s generaldirektör Isidro García Téllez i samspråk med Jörgen Held, vd för Renewtec AB.

 
 
 
 
 
 
 
Under 2012 behandlades 20 700 ton plastavfall (gul insamlingscontainer) och 810 375 ton hushållsavfall (svart insamlingscontainer) vid anläggningen i Cerceda. Efter sortering och återvinning av järn och aluminium deponeras ca 25 % av avfallet medan resten förbränns i en cirkulerande fluidiserande bädd-panna. Värmen används för att producera den ånga som krävs för att driva ångturbinen som genererar 50 MW el.

Deponianläggningen är försedd med gasuttag och deponigasen används för effektiv elproduktion med gasmotorer.