Tekniskt genombrott för småskalig katalytisk tjärreformering

Renewtec följer noga teknikutvecklingen inom förgasningsområdet både nationellt och internationellt. Framförallt framsteg relaterade till framställning av biometan via förgasning och metanisering är av intresse. I en uppmärksammad artikel i Energimagasinet lyfts katalytisk tjärreformering i den lilla skalan fram.

Ta del av artikeln här.

Mer om framställning av biometan, både via förgasning/metanisering och rötning/uppgradering, behandlas på Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens, REGATEC 2014, i Malmö den 22-23 maj.

Renewtec besöker PSI och agnion

Den 29 och 30 oktober besökte Jörgen Held Paul Scherrer Institutet (PSI) i Schweiz respektive agnions pilotanläggning i Pfaffenhofen an der Ilm i Tyskland.

PSI har utvecklat en metaniseringsreaktor baserad på fluidiserande bädd-teknik lämplig för framställning av biometan i den mindre skalan (< 100 MWth) . Reaktorn har testats vid förgasningsanläggningen i Güssing inom EU-projektet Bio-SNG. Inom projektet demonstrerades hela kedjan från träflis till biometan som drivmedel. Kommersiell partner är CTU.

agnion har utvecklat och kommersialiserat en förgasare i liten skala lämplig för produktion av biometan. I pilotanläggningen i Pfaffenhofen har prov med katalytisk tjärreformering genomförts.

Renewtec AB, i samarbete med BioMil AB, genomför ett projekt där 4 typfall avseende småskalig biometan produktion baserad på PSI:s och agnions teknik studeras.

SDC12783Forskningsingenjören, Marco Senger, agnion till höger har precis förevisat Jörgen Held, Renewtec pilotanläggningen i Pfaffenhofen. I bakgrunden ses den katalytiska tjärreformeringen. Bl.a. har försök gjorts med automatisk påfyllning av aktivt katalysatormaterial och borttagning av deaktiverat dito under drift.