Renewtec sessions-ordförande på IGRC 2014

Vart tredje år anordnas International Gas Unions (IGU) stora världsgaskonferens, International Gas Research Conference, IGRC.

I år går konferensen den 17-19 september i Köpenhamn med Dansk Gasteknisk Center som värd. Renewtec har blivit inbjuden att vara ordförande för sessionen om biogas.

För tre år sedan deltog Jörgen Held som inbjuden talare på IGRC 2011 i Seoul som den ende svenske deltagaren. Förhoppningsvis passar fler svenskar på att besöka världsgaskonferensen nu när den går i vår närhet.

Två andra konferenser av dignitet som går av stapeln detta år är REGATEC 2014 och NBC 2014.

1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014, är Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens med 40+ talare och posterpresentatörer från mer än 16 länder. REGATEC 2014 äger rum 22-23 maj i Malmö.

5th Nordic Biogas Conference, NBC 2014, är nordens största biogasevent. NBC 2014 äger rum 27-29 augusti i Reykjavik, Island.

Renewtec önskar Gott Nytt År

Så här på årets sista dag vill Renewtec ta tillfället i akt och tacka alla uppdragsgivare, medfinansiärer och projektpartners för gott samarbete.

2013 har varit ett spännande år med tanke på det ökande intresset för biogas och förgasning av biomassa och avfall, betänkandet från ”Fossilfri transportsektor 2030”-utredningen och marknadsutvecklingen av både gasformigt och flytande biometan. Vem kunde ana att frågor kring handel med biometan över landsgränserna skulle ställas i fokus redan det här året?

2013 var också det år då GoBiGas startades upp. Efter att på nära håll följt utvecklingen sedan 2005 är det glädjande att konstatera att Göteborg Energis modiga och framtidsinriktade satsning nu realiserats.

2014 lär bli minst lika intressant och händelserikt. Missa inte möjligheten att träffa världsledande biogas- och förgasningsexperter på REGATEC 2014, 22-23 maj i Malmö. Där kommer även de första driftserfarenheterna av GoBiGas att presenteras. Några månader senare är det sedan dags för Nordens största biogasevent, NBC 2014 som går av stapeln den 27-29 augusti i Reykjavik. Om allt går som planerat kan 2014 bli det år då det fattas beslut om en demonstration av biometan via förgasning och metanisering i Skåne.

Gott Nytt År,

Jörgen Held
Renewtec AB