Renewtec engagerad av kinesisk delegation

Renewtec har blivit engagerad av en kinesisk delegation från Tianjin-universitetet och China National Environmental Protection Corporation (CNEPC) att anordna studiebesök vid anläggningar för avfallsförbrännning och kremering av djurkroppar.

Det statligt ägda CNEPC är Kinas största avfallsbolag. Deras anläggningar omvandlar mer än 31 000 ton avfall per dag, till elektricitet och biogas.

Delegationen innefattar CNEPCs vice verkställande direktör, tekniske direktör och utvecklingschef samt rektorn för School of Environmental Science & Engineering vid Tianjin-universitetet och ytterligare en professor.

CNEPC har även tecknat sig för ett guldsponsor-paket på REGATEC 2014.