Renewtec besöker ICAEN

Den 20 oktober besökte Renewtec Instituto Catalán de Energía (ICAEN) i Barcelona. Det katalanska energiinstitutet syftar till att främja och förverkliga initiativ och handlingsprogram för forskningkunskapsuppbyggnad, utveckling och tillämpning av energiteknik, inbegripet förnybara sådana, öka energisparandet och energieffektiviteten, samt främja en rationell användning av energi i de olika ekonomiska sektorerna i Katalonien.
SDC13000

Jörgen Held, Renewtec informerar Francesc Vidal, ICAEN (t.v.) om den förestående REGATEC-konferensen som går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona.