Renewtec besöker TU Berlin

Den 10 oktober besökte Renewtec Dr. York Neubauer, chef för ”Thermochemical Conversion and Process Analysis”-gruppen vid Institutet för Energiteknik, Tekniska Universitet i Berlin.

Dr. Neubauers forskning är inriktad mot analys och krackning av tjärkomponenter i produktgas från anläggningar som förgasar biomassa.

Dr. Neubauer deltar i BESTF-projektet BioProGReSs där målet är en industriell demonstration av en ny tjärreformeringsmetod utvecklad vid Chalmers. TU Berlins del i projektet handlar om kontroll av tjärreformern genom en egenutvecklad metod för övervakning av tjäror online.

SDC12930Dr. York Neubauer ger Jörgen Held, Renewtec AB en privat rundtur i de olika laboratorierna. Utöver utrustning för analys förfogar institutet över ett avancerat labb för laserspektroskopi och en egen fluidiserande bädd-förgasare.