Småskalig bioSNG-produktion i ny studie utförd av Renewtec

I en studie finansierad av Energimyndigheten och SGC:s industriella förgasningsgrupp har Renewtec gått igenom lovande tekniker för små- och mellanskalig (5-30 MWth) produktion av biometan.

Normalt förknippas små anläggningar med hög specifik investeringskostnad men genom att byta till teknik anpassad för mindre anläggningar kan detta problem kringgås.

Även om små anläggningar ofta dras med en något lägre verkningsgrad finns det många fördelar med att bygga i den mindre skalan. Den ekonomiska risken är lägre, det är lättare att säkra upp råvarutillförsel och att matcha överskott av processvärme med lokalt värmebehov.

På gasreningssidan utvecklas teknik för katalytisk tjärreformering vilket innebär att den relativt kostnadskrävande avskiljningen av tjäror med skrubberteknik kan undvikas. När det gäller avskiljning av koldioxid drar tekniken med produktion av biometan via förgasning och metanisering fördel av utvecklingen inom biogassektorn.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned via följande länk Small and medium scale technologies for bio-SNG production

I rapporten gås specifik investeringskostnad igenom.