Marknadsmöjligheter för tysk CBG/LBG i Sverige

I Tyskland kostar fordonsgasen drygt 1 euro/kg  (ungefär halva priset gentemot Sverige) och det finns inga riktade styrmedel för att förse transportsektorn med uppgraderad biogas. Däremot finns det styrmedel (feed-in tariffer) som styr mot användning av biogas för elproduktion. Ca 30 % av biogasen blir förnybar el när den används för elproduktion medan 100 % av biogasen utnyttjas när den används inom transportsektorn för att ersätta fossil bensin och diesel. Detta sammantaget gör att det kan finnas marknadsmöjligheter i Sverige för uppgraderad tysk biogas.

I en studie beställd av Nawaro AG har Renewtec tagit fram kostnader och förutsättningar för olika distributionssätt och kontaktat ett antal fordonsgasdistributörer samt ett tradingbolag för fortsatt diskussion.

Om det finns intresse för att importera tysk biogas vänligen kontakta Jörgen Held, Renewtec, 0723-182 582.