Förgasningstekniker för SLF

Renewtec har gjort en teknikinventering avseende förgasning av SLF (Shredder Light Fraction) för en klient som vill vara konfidentiell.

Enligt svensk lagstiftning får fragmenteringsprodukter som innehåller mer än 10 % organiskt kol ej längre deponeras utan måste material- eller energiåtervinnas. När personbilar skrotas och fragmenteras erhålls SLF bestående av gummi, plastdetaljer, kablage, stoppning, textil etcetera. SLF innehåller en hel del metaller, inklusive tungmetaller, men även en del ämnen som normalt inte förknippas med förgasningsråvara, såsom brom från flamskyddsmedel. SLF har normalt en relativt hög klorhalt vilket ökar risken för beläggningsbildning och korrosion om inga åtgärder vidtas.