Svenska erfarenheter av biometan som drivmedel

Den 10 december var Jörgen Held inbjuden att presentera ”Challenges and pitfalls faced in the Swedish development of biomethane as transportation fuel” vid Gasums gasseminarium i Helsingfors. Totalt deltog närmare 70 personer från industri och akademi.

Seminariet öppnades av Gasums vd, Antero Jännes som berättade om planerna på att knyta samman Finland och Baltikum via en gasledning samt byggandet av en stor LNG-terminal. Bland de övriga talarna kan nämnas prof. Peter Lund, Aalto University som gav en spännande presentation om hur energisystemet förändrats över tiden ”World energy transitions” och prof. Christian Breyer, LUT som berättade om ett 100 % förnybart energisystem baserat på solenergi i kombination med förnybar metan.