Technical writing om GoBiGas

Renewtec AB har just avslutat ett uppdrag från Paul Scherrer Institutet i Schweiz avseende skrivandet av en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut. Renewtec AB har ansvarat för kapitlet om GoBiGas I.

Gothenburg Biomass Gasification, GoBiGas, är världens första bioSNG-anläggning i industriell skala. I ett första steg har en anläggning om 32 MWth uppförts i Ryahamnen i Göteborg. Förgasningstekniken som är baserad på indirekt förgasning är licensierad av Repotec och levererad av Metso Power. Tekniken tillåter produktion av en kvävefri syntesgas lämplig för metanisering utan behov av en syrgasfabrik. En stor del av förgasningutvecklingen har genomförts av tekniska universitet i Wien under prof. Hermann Hofbauers ledning och förgasningstypen benämns ofta på engelska som en ”Hofbauer gasifier”.

Metanisering baseras på Haldor Topsoes TREMP-teknologi. Haldor Topsoe har även levererat syntesgasreningen.

Mer information finns tillgänglig via GoBiGas-hemsidan.