IGRC2014 slog nytt rekord

International Gas Union Research Conference (IGRC) går av stapeln vart tredje år. I år arrangerades konferensen i Köpenhamn och ett nytt deltagarrekord slogs. Totalt deltog 750 personer från 45 länder vilket är en kraftig ökning från IGRC2011 i Seoul som attraherade 500 personer från 39 länder.

Tyvärr så är det svenska inslaget fortfarande begränsat. I Seoul var jag den ende talaren från Sverige och faktiskt den ende svenske delegaten. I Köpenhamn fanns det på sin höjd en handfull svenska deltagare.

En tydlig förändring från IGRC2011 till IGRC2014 är att intresset för förnybar energi fått ett kraftigt genomslag. Session om ”Biogas as part of the renewable future” som undertecknad hade förmånen att leda var placerad i den största lokalen och tilldrog sig störst intresse.

Power-to-gas togs upp vid många tillfällen och det är tydligt att det finns ett stort internationellt intresse för denna möjlighet att producera stora mängder metan från framförallt vindkraftsel, som sedan kan lagras i gasnätet. Här är inte minst Danmark en starkt pådrivande part.

SDC12919

Audis gasdrivna G-tron visades upp utanför entrén till IGRC2014. Ytterligare några gasbilar från Volkswagen fanns att beskåda samt en tankstation från Gazprom Germania.

 

 

 

En stor eloge till DGC för som stod som värd för detta välorganiserade och framgångsrika arrangemang.

Jörgen Held