PSI besöktes av Renewtec

Den 1 maj besöktes Paul Scherrer Institute (PSI) i Villigen, Schweiz av Jörgen Held. PSI arbetar aktivt med utveckling av fluidiserande bädd-metanisering som har potential att sänka kostnaden vid framställning av bioSNG.

Serge_Biollaz Dr. Serge Biollaz, chef för Thermal Process Engineering vid PSI visar upp en ”cold flow”-modell av fluidiserande bädd-metanisering.

Det gäller att få till stånd god kontakt mellan syntesgasbubblorna och det katalytiska bäddmaterialet samtidigt som temperaturen hålls på en jämn nivå.

Dr. Biollaz berättade också att inom kort kommer ett nytt labb för metanisering av biogas och syntesgas samt Power-to-gas att uppföras.

 

Vaasa EnergyWeek 2015

EnergyVaasa är Nordens största energikluster och arrangör av den årliga Vaasa EnergyWeek-konferensen.2014 attraherade Vaasa EnergyWeek fler än 2400 deltagare.

EnergyWeek 2015 går av stapeln den 16-19 mars i Vaasa, Finland. Renewtec är inbjuden att hålla en presentation om Power-to-gas och småskalig förgasning och metanisering för produktion av biometan.

IGRC2014 slog nytt rekord

International Gas Union Research Conference (IGRC) går av stapeln vart tredje år. I år arrangerades konferensen i Köpenhamn och ett nytt deltagarrekord slogs. Totalt deltog 750 personer från 45 länder vilket är en kraftig ökning från IGRC2011 i Seoul som attraherade 500 personer från 39 länder.

Tyvärr så är det svenska inslaget fortfarande begränsat. I Seoul var jag den ende talaren från Sverige och faktiskt den ende svenske delegaten. I Köpenhamn fanns det på sin höjd en handfull svenska deltagare.

En tydlig förändring från IGRC2011 till IGRC2014 är att intresset för förnybar energi fått ett kraftigt genomslag. Session om ”Biogas as part of the renewable future” som undertecknad hade förmånen att leda var placerad i den största lokalen och tilldrog sig störst intresse.

Power-to-gas togs upp vid många tillfällen och det är tydligt att det finns ett stort internationellt intresse för denna möjlighet att producera stora mängder metan från framförallt vindkraftsel, som sedan kan lagras i gasnätet. Här är inte minst Danmark en starkt pådrivande part.

SDC12919

Audis gasdrivna G-tron visades upp utanför entrén till IGRC2014. Ytterligare några gasbilar från Volkswagen fanns att beskåda samt en tankstation från Gazprom Germania.

 

 

 

En stor eloge till DGC för som stod som värd för detta välorganiserade och framgångsrika arrangemang.

Jörgen Held