Vanguard-initiativet ”Biogas beyond energy”

Den 12 januari deltog Renewtec som regional expert i Vanguard-initiativet, Biogas beyond energy. Mötet anordnandes av Lombardiet och gick av stapeln i Milano. Övriga regioner som deltog var Asturias, Navarra, Brandenburg, Emilia Romagna, Malopolska, Nordrhein-Westfalen, Skåne och Västra Finland.

Biogas meeting - Milan 12_01_16

Intresset för biometan som drivmedel var stort och många regioner sneglar på de skånska och svenska framgångarna inom detta område. Det fanns även ett stort intresse för småskalig termokemisk omvandling av biomassa till biometan.

EUBCE, Europas största biomassakonferens

Den 1-4 juni gick 23rd European Biomass Conference & Exhibition, EUBCE 2015, av stapeln i Wien, Österrike.

Totalt deltog 1394 personer från 76 länder i konferensen. Notabelt var det stora intresset för  biogas, biometan och förgasning men så har gasformiga biobränslen också många fördelar jämfört med fasta och flytande biobränslen.

Renewtec deltog som sessionsordförande för ”Thermochemical Conversion Processes – Industrial Approach” och som representant för European Biogas Association i konferensens avslutande paneldiskussion.

CLOSING_big

According to Dr Held, we should not speak about biomethane from AD, biomethane from gasification or from any other technology separately, but about biomethane from renewable resources as a whole, which is a chance for Europe to increase energy security, have cleaner environment and stimulate growth. AD and gasification play together in one team as complementary technologies.”

REGATEC 2015 blev en succé

Den 7-8 maj gick 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2015, av stapeln i Barcelona, Spanien. Konferensens bärande tanke är att tillhandahålla en gemensam plattform för biogas-, förgasnings- och Power-to-gas-aktörer då det finns starka synergier mellan dessa sektorer.

Totalt registrerade sig 140 deltagare från 26 länder till konferensen som öppnades av Dr. Nakada från världsorganisationen för förnybar energi, IRENA.

Europeiska biogasföreningens president, Dr. Jan Stambasky, tog tillfället i akt och lanserade föreningens nya ”EBA vision och mission”. Nu tar man ett helhetsgrepp kring förnybara energigaser oavsett om de framställs via rötning eller förgasning, vilket är i helt linje med konferensens bärande tanke.

Under konferensens två dagar gavs totalt 64 presentationerna av ledande experter, och 17 utställare visade upp det senaste inom rötning, förgasning och Power-to-gas.

SEAT och Iveco Spain visade upp den nya generationens miljövänliga gasbilar med överlägsen bränsleekonomi. SEAT Mii Ecofuel drar bara 2.9 kg/100km vilket ger en bränslekostnad på ca 4.70 kr/mil i Sverige och ca 2.70-3.40 kr/mil i övriga Europa.

SDC13193

På bilden ses Dr. Jan Stambasky, president för European Biogas Association och Jörgen Held, vd för Renewtec och konferensarrangör, framför en av de utställda gasbilarna, en SEAT Leon ST TGI.

 

 

REGATEC 2015 sponsrades av Cortus Energy AB, EQTEC Iberia, EBIOSS Energy, GDF Suez, JTI, Landvärme GmbH och Schmack Carbotech GmbH.

REGATEC arrangeras av Renewable Energy Technology International AB (Renewtec AB) och Institute for Biogas, Waste Management & Energy

IGRC2014 slog nytt rekord

International Gas Union Research Conference (IGRC) går av stapeln vart tredje år. I år arrangerades konferensen i Köpenhamn och ett nytt deltagarrekord slogs. Totalt deltog 750 personer från 45 länder vilket är en kraftig ökning från IGRC2011 i Seoul som attraherade 500 personer från 39 länder.

Tyvärr så är det svenska inslaget fortfarande begränsat. I Seoul var jag den ende talaren från Sverige och faktiskt den ende svenske delegaten. I Köpenhamn fanns det på sin höjd en handfull svenska deltagare.

En tydlig förändring från IGRC2011 till IGRC2014 är att intresset för förnybar energi fått ett kraftigt genomslag. Session om ”Biogas as part of the renewable future” som undertecknad hade förmånen att leda var placerad i den största lokalen och tilldrog sig störst intresse.

Power-to-gas togs upp vid många tillfällen och det är tydligt att det finns ett stort internationellt intresse för denna möjlighet att producera stora mängder metan från framförallt vindkraftsel, som sedan kan lagras i gasnätet. Här är inte minst Danmark en starkt pådrivande part.

SDC12919

Audis gasdrivna G-tron visades upp utanför entrén till IGRC2014. Ytterligare några gasbilar från Volkswagen fanns att beskåda samt en tankstation från Gazprom Germania.

 

 

 

En stor eloge till DGC för som stod som värd för detta välorganiserade och framgångsrika arrangemang.

Jörgen Held

 

REGATEC 2014 en succé

Med de som registrerade sig på plats landade deltagarantalet på 160 personer från 25 länder, inklusive Armenien, Estland, Indien, Island, Japan, Kina och Luxembourg.

27 talare, varav 4 i plenum, 24 posterpresentationer och 30 utställare gör REGATEC 2014 till den största förgasnings- och biogaskonferensen i Sverige under 2014.

Utvärderingen gav konferensen ett mycket högt betyg (~excellent) men det finns utrymme för förbättringar avseende utställningen och postersessionen som vi tar med oss till nästa REGATEC som går av stapeln den 7-8 maj 2015 i Barcelona.

Ett stort tack till våra guldsponsorer, NAWARO Bioenergy Park Güstrow, China National Environmental Protection Corp., Cortus Energy AB och MicrobEnergy GmbH, våra silversponsorer, Gasum, Kraftringen AB och Landwärme GmbH samt alla utställare, talare, posterpresentatörer och deltagare.

Conference proceedings
Skicka ett email till Jörgen Held med kontaktuppgifter för att ta del av den ISBN-numrerade ”Conference proceedings”. Genom att begära en elektronisk version av ”Conference proceedings” (18 MB) samtycker du till att adderas till sändlistan för REGATEC nyhetsbrev.

 

Renewtec engagerad av kinesisk delegation

Renewtec har blivit engagerad av en kinesisk delegation från Tianjin-universitetet och China National Environmental Protection Corporation (CNEPC) att anordna studiebesök vid anläggningar för avfallsförbrännning och kremering av djurkroppar.

Det statligt ägda CNEPC är Kinas största avfallsbolag. Deras anläggningar omvandlar mer än 31 000 ton avfall per dag, till elektricitet och biogas.

Delegationen innefattar CNEPCs vice verkställande direktör, tekniske direktör och utvecklingschef samt rektorn för School of Environmental Science & Engineering vid Tianjin-universitetet och ytterligare en professor.

CNEPC har även tecknat sig för ett guldsponsor-paket på REGATEC 2014.

 

Renewtec sessions-ordförande på IGRC 2014

Vart tredje år anordnas International Gas Unions (IGU) stora världsgaskonferens, International Gas Research Conference, IGRC.

I år går konferensen den 17-19 september i Köpenhamn med Dansk Gasteknisk Center som värd. Renewtec har blivit inbjuden att vara ordförande för sessionen om biogas.

För tre år sedan deltog Jörgen Held som inbjuden talare på IGRC 2011 i Seoul som den ende svenske deltagaren. Förhoppningsvis passar fler svenskar på att besöka världsgaskonferensen nu när den går i vår närhet.

Två andra konferenser av dignitet som går av stapeln detta år är REGATEC 2014 och NBC 2014.

1st International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014, är Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens med 40+ talare och posterpresentatörer från mer än 16 länder. REGATEC 2014 äger rum 22-23 maj i Malmö.

5th Nordic Biogas Conference, NBC 2014, är nordens största biogasevent. NBC 2014 äger rum 27-29 augusti i Reykjavik, Island.

Skånes färdplan för biogas

Den 5 december gick Skånes färdplansseminariun av stapeln i Kristianstad med ca 80 deltagare.

PontusLPontus Lindberg, regionråd (M) på bilden till vänster öppnade seminariet. Därefter tog Margareta Pålsson, Skånes landshövding vid.
Det stod klart att Skåne ligger långt framme och är en ledande biogasregion men det återstår en lång väg innan regionens vision om 3 TWh biogas år 2020 kan bli verklighet.

 

AnnaHAnna Hansson, verksamhetsledare för Biogas Syd fick mycket ros för det gedigna och idoga arbete som Biogas Syd uträttat sedan starten 2005. Anna konstaterade att Skåne nu ståtar med 28 tankstationer, närmare 800 gasdrivna bussar och ca 6000 gasbilar.

 

Pål Börjesson, prof. i Miljö- och energisystem, LTH presenterade potentialen för hållbara drivmedel och menade att det idag finns potential att ersätta ca 1/3 av drivmedelsanvändningen med förnybara alternativ. Biometan via förgasning och metanisering var det drivmedel, av 2:a generationens drivmedel, som visade högst verkningsgrad (från råvara till drivmedel) och lägst kostnad. Genom effektivisering, teknikutveckling och styrmedel skulle drivmedelsanvändningen år 2050 kunna vara helt och hållet baserad på förnybara alternativ.

Mikael Lantz, Tekn.Dr., LTH gav en presentation om biogas från gödsel och det nya ”gödselgasstödet” (metanreduceringsstödet) om 20 öre/kWh biogas från gödsel. Stödsystemet förväntas vara sjösatt under perioden april-augusti 2014.

Lena Wiklander, BioMil AB, redovisade en nätstudie där biogasproduktionen i sydöstra Skåne sammankopplas via gasledningar med naturgasnätet i västra Skåne. På motsvarande sätt planeras biogasproduktionen i nordöstra Skåne kopplas samman med gasnätet i Klippan via en öst-västlig gasledning.

Notabelt var att Pontus Lindberg, regionråd (M), på en direkt fråga sa att det var avsatt medel för en utbyggnad av gasnätet i Skåne.

Jörgen Held, Renewtec AB, presenterade möjligheter med småskalig förgasning och metanisering av biomassa och avfall samt det projekt som Region Skåne och Region Halland finansierar tillsammans med ett stort antal industriparter. Projektet leds av BioMil i samarbete med Renewtec och avser 4 typfall med småskalig förgasning och metanisering. Inom projektet kommer produktionskostnad, möjliga lokaliseringar och distribution att studeras. Projektet kopplar väl till nätstudien och öppnar upp möjligheter att väsentligt öka produktionen av biometan i Skåne och övriga Sverige.

Ytterligare en handfull intressanta föredrag hölls avseende Framtidens urbana försörjningssystem, Bengt Malmberg, Biogas i Kristianstad, Göran Thessén, Utbyggnad av infrastruktur för biogas, Carina Sühnel, Smarta Lösningar för biogasinmatning, Fredrik Luthman, Biogas i sydöstra Skåne, Sven Andersson, FOU-strategi för biogas, Anders Nilsson och Handbok om att bygga tankställe, Ida Abrahamsson.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Pontus Lindberg, Anders Mathiasson och Glenn Oredsson svarade på frågor från moderatorn och auditoriet.

Renewtec besöker världens största biogasanläggning

Den 23 september besökte Renewtec världens största biogas- och uppgraderings-anläggning med energigrödor som råvara.  Anläggningen ligger i Güstrow söder om Rostock och drivs av NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH. Totalt producerar anläggningen 460 GWh uppgraderad biogas per år. Rötsubstratet utgörs i huvudsak av ensilerad majs och spannmål. Den uppgraderade biogas matas för närvarande in på det tyska gasnätet.

SDC12484

SDC12490Det är svårt att förstå hur stor
anläggningen i Güstrow är.
460 GWh/år är ungefär häften av den totala biogasanvändning i transportsektorn i Sverige. I en anläggning!!! På bilden ses en
hjullastare köra uppför backen av rötsubstrat (korttidslager).

 

På bilden ses Dr Jochen Tilger, vd för NAWARO Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH till vänster och Jörgen Held, Renewtec AB framför en lastbil som ska leverera rötsubstrat. I bakgrunden skymtar uppgraderingsanläggningens absorptions- och desorptions-kolonner (vattenskrubber).

 

Besöket ledde till ett nytt uppdrag där Renewtec AB kommer att kartlägga LNG- och LBG-distributörer och aktiviteter i Sverige.

Bioenergy Park ”Güstrow” GmbH är guldsponsor för REGATEC 2014 och erfarenheter från att driva en biogasanläggning i industriell skala kommer att presenteras på konferensen.

 

Ledande experter talar på REGATEC 2014

580px_Logotype

Ledande experter från tre kontinenter inklusive representation från EU-kommissionen och industriföreträdare för unika ”first-of-a-kind”-anläggningar talar på REGATEC 2014 den 22-23 maj 2014 i Malmö.

Se aktuell talarlista för mer information.

REGATEC 2014 har ett tekniskt och industriell fokus och är inriktat mot mikrobiell och termokemisk omvandling av biomassa och avfall till biometan. Kom och lyssna på vad ledande experter har att säga om de senaste framstegen inom rötning plus uppgradering och förgasning plus metanisering.

REGATEC 2014 inkluderar presentationer i plenum och parallella sessioner, en postersession, utställning, galamiddag och utmärkta möjligheter till nätverkande.

REGATEC 2014 arrangeras av Renewable Energy Technology International AB och Institute for Biogas, Waste Management & Energy.

Passa på att dra nytta av de exklusiva sponsor- och utställarplatserna när världens ögon riktas mot REGATEC 2014. För mer information, ladda ned prospektet för sponsorer och/eller utställare.